Precariobelasting

Precariobelasting | Tot op de millimeter nauwkeurig

Uw openbare gemeentegrond wordt intensief gebruikt. Door bijvoorbeeld middenstanders, horecaondernemers, bouwbedrijven, evenementenorganisaties en kabelbedrijven. U heft daar precariobelasting op. Maar meet u daarbij met de juiste maten? HollandRUITER controleert en inventariseert dit voor u tot op de millimeter nauwkeurig. Daarnaast kunnen wij u in alle aspecten van precariobelasting adviseren en ondersteunen. Van haalbaarheidsonderzoeken en opzet tot en met kwaliteitsverbeteringen die u nastreeft in de verschillende aspecten van deze lokale belasting.

Bij deze werkzaamheden maken wij onder meer gebruik van onze eigen Precario Calculator. Dat is een door ons ontwikkeld hightech hulpmiddel, waarin wij alle gegevens met digitale foto’s vastleggen. Zo voorkomen wij ingewikkelde discussies met belastingplichtigen en brengt uw belastingheffing reëel het meeste op. Zeker als u daarbij ook kunt rekenen op de scherpe prijzen die wij hanteren voor onze dienstverlening. Wij streven ernaar uw perceptiekosten zo laag mogelijk te houden zodat uw netto-opbrengst optimaal is.