Hondenbelasting

Hondenbelasting | Wij controleren de hondenbelasting met respect voor mens en dier.

Er zijn veel honden in uw gemeente, maar hoeveel trouwe viervoeters zijn er nu daadwerkelijk geregistreerd in uw gemeente? Ons doel is om de heffing van uw jaarlijkse hondenbelasting zo dicht mogelijk te spiegelen aan de werkelijkheid. Hierdoor zal u het hoogst mogelijke rendement behalen uit uw hondenbelastingbestand. HollandRUITER bijt zich daarin voor u vast door jaarlijkse huis-aan-huis controles uit te voeren waardoor een optimaal rendement behaald kan worden.

HollandRUITER beschikt over een landelijk netwerk van uitstekend getrainde medewerkers en vaste projectleiders. Zij voeren de taken uit waar u de tijd, mankracht, kennis of middelen niet voor heeft. Uit ervaring weten wij dat onze aanpak optimale belastingopbrengsten garandeert en kosten- en tijdrovende nazorg voorkomt. Bovendien draagt het bij aan het vertrouwen dat de inwoners in u hebben.

Wat doet een controleur Hondenbelasting?

De controleur gaat huis aan huis om vragen te stellen over eventueel hondenbezit. De uitkomsten vergelijkt de controleur met de meest recente administratie van de gemeente. Blijkt dat een hond niet is aangegeven, dan laat de controleur een brief met aangifteformulier achter. Deze brief wordt persoonlijk overhandigd of in de brievenbus gedaan.  Uit gemeentelijke aankondiging van aanstaande controles in de lokale en sociale media volgen overigens regelmatig spontane aanmeldingen van nieuwe honden.

Uit inspecties kan ook blijken dat sommige mensen geen hond(en) meer hebben. Onze controleurs zijn extra attent op burgers die óf al hun hond hebben aangemeld, óf al hebben afgemeld zoals dat kan voorkomen bij overleden viervoeters.

De controleurs van HollandRUITER  hebben altijd een legitimatiebewijs bij zich die op verzoek kan worden getoond.